Městská knihovna Smíchov

Smíchovská pobočka Městské knihovny v Praze se nachází v budově bývalé secesní tržnice postavené na počátku minulého století dle návrhu Aloise Čenského. Tento velkorysý trojlodní prostor s bazilikálním osvětlením utváří výjimečné prostředí, do kterého je knihovna zasazena. Návrh revitalizace tento fakt respektuje, vytváří nové pouto mezi starým a novým. Výsledkem je kompaktní celek, v kterém si původní prostor rámovaný historickou ocelovou konstrukcí zachovává svoji velkorysost, vážnost a čistou krásu. Nově vložená vrstva na sebe nestrhává pozornost, je jakýmsi “podhoubím” pro dobře fungující celek po stránce estetické, ale samozřejmě i provozní. V dnešní zrychlené době se ani knihovna nevyhne vývoji. Už to není pouze “sklad knih”. Daleko více jsou posilovány její doplňkové funkce – místo pro setkávání, studium nebo volnočasové aktivity.

Lokalita: Praha - Smíchov

Autor: Michal Bernart, Igor Hobza, Jan Bradáč, Jakub Vašek, Martina Bejčková, Gloria Abu Zummar

Fáze: architektonická studie

Webové stránky vytvořil WeDesIn