Macharovo náměstí na Ořechovce

Macharovo náměstí je centrem, těžištěm rezidenční čtvrti Ořechovka. Nejen svou pozicí v rámci celku, rozměry, proporcemi, měřítkem, ale také funkční náplní a vybaveností. Návrh respektuje osovost prostoru a pokračuje v ní. Nové kurty jsou umístěny na téměř totožném místě jako stávající, objekt tenisového klubu je pak umístěn “nad” kurty. Pozice stavby klubu nad kurty vytváří výrazně zajímavější komunikační a urbanistický prostor mezi budovou kina a sportovním klubem. Je zde odstup, přehled, ulice dostává jiný, velkorysejší rozměr.

Provozně je stavba členěna dle podlaží na suterén se zázemím klubu, šatnami, wc a skladem, a přízemí s provozem restaurace, zázemím správce a prostorem trafostanice. Obě podlaží jsou propojena širokým jednoramenným schodištěm, které klub zároveň spojuje s horní, parkovou částí náměstí.

Lokalita: Praha

Autor: monom

Fáze: soutěž

Ocenění: 2.místo v architektonické soutěži

Webové stránky vytvořil WeDesIn