Lokální centrum Dolina

Návrh lokálního centra Dolina hmotově vychází ze stávající zástavby, na kterou citlivě reaguje. Na západní straně je hmota kliniky snížena k řadovým domům (3.np + nástavba), severní strana se postupně zvedá hmotou bytového domu (3.np – 4.np) až k dominantě Kulturního centra (5.np + střešní pobytová terasa). Ve vymezeném bloku vznikají čtyři hmoty, které svým dělením umožňují dostatečnou průchodnost území pro pěší, což je jedna z kvalit, která současným městům chybí.
Současně ale jsou všechny veřejné a poloveřejné plochy jasně definované a nevzniká vágní vakuum veřejného prostoru, které je typické pro klasická panelová sídliště. Veřejný prostor u ulice S.K.Neumana je doplněn zastávkou MHD zátkového typu, která je bezpečná pro přechod ulice a současně neumožňuje nelegální krátkodobé parkování.

Lokalita: Jihlava | 2020

Autor: Igor Hobza, Monika Ohrazdová, Anna Slavíčková, Veronika Výborná, Zuzana Krištofíková

Fáze: vyzvaná architektonická soutěž

Ocenění: 2. místo

Webové stránky vytvořil WeDesIn