Green Village

V území, rozčleněném na celkem pět etap výstavby, jsou navrženy rodinné a bytové domy, a velkorysá veřejná a poloveřejná prostranství a prostory, tvořící uliční rozšíření, niky a vnitrobloky. I plochy mezi jednotlivými objekty nabízejí sdílené intimnější prostory. V obvodových partiích jsou převážně domy rodinné, ve střední části budou navrženy zejména domy bytové. V zóně u návsi bude v první etapě výstavby provedeno 21 rodinných domů.

Ve vstupní části do území je navržena prostorná náves, která bude urbanistickým i sociálním pojítkem se starou zástavbou Tvoršovic. Jezero, hřiště, obchody, altán, to vše přispěje k propojení původního s novým.

Stavby jsou navrženy jako jednoduché, v objemu i detailu, v souladu s racionální vesnickou výstavbou i se zadáním investora, jehož záměrem je do území přilákat především aktivní lidi se zájmem o přírodu a sport. Architektura je racionální, skromná. Bohaté jsou zejména prostory mezi domy, veřejné i poloveřejné plochy.
Rodinné domy v zóně I. jsou navrženy jako variace na řadový dům, se třemi jednotkami rozmístěnými kolem společného vstupního prostoru, který tvoří přechod mezi veřejným a soukromým světem. Společný vstupní prostor má buď formu polouzavřeného dvorku nebo intimní pobytové ulice. V zadní části pozemku má každý dům soukromou terasu s výhledem do zahrady a krajiny.
Parkování je řešeno na pozemcích jednotlivých rodinných domů formou otevřených nebo krytých stání.

Lokalita: Tvoršovice | 2019

Autor: monom

Fáze: Stavební řízení

Projektant: monom

Tým: Jan Bradáč, Michal Bernart, Igor Hobza, Tomáš Vaněček, Barbora Kabeláčová, Anna Slavíčková, Jakub Vašek, Lucie Nippertová, Thomas Groen, Michaela Novotná

Webové stránky vytvořil WeDesIn