Jakub Vašek

/ CZE / * 1992, Chrudim

Junior architekt

vzdělání / kvalifikace
2017 /* Fakulta architektury, ČVUT, Praha
2012 / 2017 Fakulta stavební , ČVUT, Praha (Bc.)

2016 /* monom
2014 Chapman Taylor, Praha

Webové stránky vytvořil WeDesIn