Sportovní centrum Chrudim

Návrh sportovního centra navazuje na řešení, které bylo ukryto pod nánosy necitlivých rekonstrukcí z poválečné doby. Rehabilituje staré stavební struktury a rozvíjí je. Vtažením veřejného prostoru a reinterpretací původních témat a tvarosloví vzniká komplexní matrice vztahů a funkčního využití. V návrhu se znovuobjevují samostatné objekty sokolovny a Tyršova domu doplněné o rozšířenou stávající sportovní halu a objekt nových tělocvičen. V maximální možné míře je kladen důraz na zachování individuality jednotlivých domů, které jsou doplněny epicentrem – dvorem se svažitým amfiteátrem, který má být společenským ohniskem, místem rozšiřujícím veřejný prostor, podněcujícím k setkávání a generování společenských akcí. Vtažením veřejného prostoru do zdánlivě monofunkčního celku sportovního centra vzniká přidaná hodnota a různorodost zajišťující využití místa v průběhu celého dne, týdne, roku. Jednotlivé prostory by neměly být využívané jen úzce specializovaným programem, jejich náplň by se měla měnit v závislosti na čase. Prostor hlavního nástupního dvora se mění z místa klidného odpočinku u kávy v rušný amfiteátr při sportovním utkání nebo kulturní akci. Vestibul slouží jako místo navigace a tranzitu, ale současně v něm jsou výstavy lehce přístupné i náhodným kolemjdoucím. Sokolovna – ve svojí prapůvodní podstatě – neslouží pouze tělovýchově, ale nabízí prostor pro ples či koncert.

Lokalita: Chrudim | 2014

Autor: monom

Fáze: soutěž

Tým: Dominik Císař, Zuzana Kubová, Le Song

Webové stránky vytvořil WeDesIn