Nájemní dům

Novým bytovým domem vstupujeme do dynamicky se rozvíjejícího se území, které si přes nemalou a stále trvající transformaci zachovává (post)industriální genius loci. Snoubením městkých domů a pozůstatků staveb průmyslového věku vzniká nevšední spojení charakteristické pro oblast Holešovic v meandru Vltavy. Dům samotný se odkazuje ke klasickým holešovickým domům z konce 19. století, opakuje nastolené principy a interpretuje je současným architektonickým jazykem a transformuje na základě soudobých požadavků na komfort bydlení.

Materialita – odkaz industriálního charakteru.
11 os – připomínka původního objektu SKF

Lokalita: Praha - Holešovice | 2021

Autor: Michal Bernart, Igor Hobza, Jakub Vašek

Fáze: vyzvaná architektonická soutěž

Ocenění: 2. místo

Webové stránky vytvořil WeDesIn