Městské lázně Krnov

Zeleň. Vzrostlé stromy. Základní elementy života určující charakter a prostorové uspořádání místa. Budova městských lázní se stane integrální součástí přirozeného prostředí.Synergie mezi dílem člověka a přírodou. Senzitivní vztah ke vzrostlým stromům. Vztah architektury – krajiny, architektury – lidského těla, to jsou základní principy návrhu. Příroda prorůstá utilitárními objemy, ty kolem ní lehce po špičkách našlapují. Celkové prostorové uspořádání nabízí různorodé prostory, napůl přírodní napůl vytvořené člověkem, od intimních zákoutí, osluněných míst, panoramatických výhledů do korun stromů až po veřejný prostor.

Lokalita: Krnov | 2022

Autor: Michal Bernart, Igor Hobza, Jakub Vašek, Tomáš Kočař, Marie Záhorová, Matěj Ševela, Michal Zapletal, Christina Vergopoulou Efstathiou

Fáze: Soutěžní návrh

Ocenění: TOP 5

Foto: vizualizace | ZAN studio

Webové stránky vytvořil WeDesIn