Lávka přes Horoměřickou

Ulice Horoměřická tvoří hlavní dopravní napojení a zároveň bariéru v severozápadní části města. Terénní zářez, kterým vede, a hustota dopravy je velkou překážkou pro tok pěších a nepřispívá k propustnosti města.

Navržená subtilní lávka tento zářez překonává a doslova staví pěší nad motorovou dopravu. Mostovka se klene v elegantní křivce přes ulici Horoměřickou a Tobruckou od chodníku ulice Pod Beránkou až k souboru mateřských školek. Lávka vystupuje ze zelené hradby vzrostlých stomů podél ulice Horoměřické, proplétá se mezi nimi nebo v ní znovu zmizí. Plynulé stoupání lávky a kruhová rampa zajišťují bezbariérové spojení obbou komunikací.

Lokalita: Praha Bořislavka

Autor: monom

Fáze: Studie

Tým: Michal Bernart, Igor Hobza, Anna Slavíčková, Jakub Vašek

Webové stránky vytvořil WeDesIn