SŽ Infocentrum II

Cílem návrhu je vytvořit kompaktní mobilní Informační centrum, které bude funkční jak v interiéru výpravních budov, tak exteriéru a bude vycházet z hodnot Správy železnic s respektem k její vizuální identitě. Filozofií je navrhnout otevřený a přehledný prostor, který bude působit čistě a přátelsky, což umožní vytvořit kvalitní platformu pro velmi dobrou komunikaci s veřejností a tiskem. Bude sloužit jako médium pro předávání aktuálních informací o stavbách veřejnosti, za účelem zabránění šíření dezinformací, které se dostávají do oběhu díky neinformovanosti a nedostupnosti prezentačních materiálů, ale i jako centrum pro tiskové konference týkající se aktuálních projektů.

Autor: Michal Bernart, Monika Ohrazdová

Webové stránky vytvořil WeDesIn