Ambasáda Washington D.C.

Ambasáda jako spojení, synapse. Spojení se odehrává na různých úrovních, není jen mezi státy, člověkem a člověkem, ale i mezi člověkem a informací. Do hry vstupují lokální podmínky, světlo, prostorové požadavky, zeleň, terén. Výsledkem je trojramenná dispozice, která odpovídá provozu zastupitelství – konzulát – reprezentativní část – úřad. Ambasáda zároveň člení pozemek na tři části s rozdílnou funkcí, charakterem. Objekt je domem. Má okna, dveře, měřítko, je snadno čitelný, pochopitelný. Vstřícnost směrem do ulice, vstřícnost k návštěvníkům, neukazuje světu záda. Princip otevřeného dvora, nástup do prostoru, který obejme, ale nesevře. Je otevřený, ale chrání, co má být utajeno. Logika stupně zabezpečení je patrná okamžitě – směrem vzhůru roste, dům se uzavírá. Barva a geometrie fasád je odkazem na českou architektonickou modernu. Vrchní vrstva – kůže, chrání, větrá a prosvětluje. Je filtrem, který propouští jen kolmé paprsky světla, šikmé zůstávají na jeho povrchu. Boční pohledy ukrývají co je skryté za pláštěm, kolmé prozrazují více.

Lokalita: Washington D.C. USA | 2009

Autor: monom

Fáze: soutěž

Tým: Michal Bernart , Jana Kubcová , Jan Bradáč, Pedro Prazeres | landscape

Webové stránky vytvořil WeDesIn